หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
 
 

 

:: ::    

 
  ชี้แจงความคืบหน้าการนำฝาก Silent Period
19 มกราคม 2561

19 มกราคม 2561

 

เรื่อง          ชี้แจงความคืบหน้าการนำฝาก Silent Period

เรียน         กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                   

                  ตามที่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (THAITEX) ให้คำรับรองว่าจะไม่นำหุ้นออกจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี (Silent period) นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

 

บริษัทขอชี้แจงว่า ทาง THAITEX จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวออกจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากบริษัทฯจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด  และบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการลดทุนภายใน 1 ปี ซึ่งจะดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สิ้นสุดลง ดังนั้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ THAITEX ได้มาจากการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดจะไม่มีการจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


                  ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งเพิ่มเติมในครั้งต่อไป

                  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

         (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล )

                    ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2536 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)