หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

:::แจ้งร้องเรียน:::
Rubber thread
 
 

 

:: แจ้งร้องเรียน ::    

 
  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ : *
นามสกุล : *
ที่อยู่เลขที่ : *
ถนน : *
จังหวัด : *
เขต/อำเภอ: *
แขวง/ตำบล : *
รหัสไปรษณีย์ : *
อีเมล์ : *
โทรศัพท์ : *
แฟกซ์ : *
สะดวกให้ติดต่อ :
   
  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ : *
นามสกุล : *
ที่อยู่เลขที่ :
ถนน :
จังหวัด :
เขต/อำเภอ :
แขวง/ตำบล:
รหัสไปรษณีย์ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
  ความเกี่ยวพันระหว่างท่านและเรื่องที่ร้องเรียน :
    ไม่ประสงค์จะเปิดเผยความสัมพันธ์
ผู้สอบบัญชี
พนักงานบริษัท
อดีตพนักงานบริษัท
คู่แข่งทางการค้า
เจ้าหนี้
ลูกค้า
นักกฎหมาย / ทนายความ
สื่อ
อื่นๆ โปรดระบุ
  โปรดระบุหลักฐานที่มี
*
  กรุณาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการร้องเรียน รวมถึง วัน เวลา สถานที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยละเอียด
*


 
       
  รหัสยืนยัน : *
       
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2536 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)