หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | เว็บเกี่ยวข้อง | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: บริษัทของเรา  :::

  ประวัติบริษัท
  โรงงานของเรา
 

 

 

 

 

 


 

บทนำเกี่ยวกับบริษัท     

 


ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณท์ยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก และ บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน คือผู้ส่งออกน้ำยางข้นธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริมาณการส่งออกมากกว่า 100,000 เมตริกตันต่อปี บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่นฯ ประกอบขึ้นด้วยโรงงานน้ำยางข้นจำนวน 8 โรงงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งปลูกยางพาราทั่วประเทศ ทั้งในภาคตะวันออก ทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กว่า 90 %ของผลผลิตยางธรรมชาติ และสินค้าจากยางพาราถูกส่งออกยังตลาดต่างประเทศ ประเทศไทยพึ่งพาตลาดยางพาราโลก ทำให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคายางพาราในตลาดโลก ซึ่งเกิดจากปริมาณของอุปสงค์และอุปทาน การแข่งขันอย่างรุนแรงในประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย รวมทั้งสภาวะอากาศ ล้วนแต่เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราภายในประเทศทั้งสิ้น

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น ประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ยาวนาน ความเชี่ยวชาญในสินค้า และกลยุทธ์ในการขยายตลาด ช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเราคือทีมงาน เราให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมืออาชีพ และระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ พนักงานซึ่งได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่นฯ เป็นบริษัทมหาชนที่มีหุ้นสามัญของบริษัทถูกทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้ชื่อย่อ "TRUBB" กรุณากดที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
 

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเรา   

 


บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) หรือ ไทยเทคกรุ๊ป เป็นที่รู้จักอย่างยาวนานในฐานะผู้ส่งออกน้ำยางข้นธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศ บริษัทมุ่งมั่นในคุณภาพของสินค้าระดับสากล ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งลูกค้าภายในประเทศ และลูกค้าต่างประเทศ คุณสมบัติเด่นของสินค้าเรา คือคุณภาพมาตรฐานสากล และเหนือกว่ามาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เรายึดมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้าเรา
 

ประวัติของบริษัทจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 


จุดกำเนิดของ
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เกิดขึ้นกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ในปี พ.ศ.2510 ที่จังหวัดสงขลา ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยการถือกำเนิดของห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแงะยางพารา (หรือรู้จักกันในปัจจุบัน คือ บริษัท เอ็กซ์เซลล์รับเบอร์ จำกัด จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ บริษัทค่อย ๆ เติบโตขึ้นจากการรวมตัวของพันธมิตร เช่น บริษัท โอเรียนท์รับเบอร์ลาเท็คซ์ จำกัด บริษัท ไทยรับเบอร์แอนด์ลาเท๊คซ จำกัด สู่การรวมตัวเป็น บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ในปี 2533 หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม "ไทยเท็คซ์" ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตน้ำยางข้น ยางสกิม และยางยืด

2510

ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแงะ มีเครื่องจักรในการผลิตน้ำยางข้น 2 เครื่อง โดยมีกำลังการผลิต และยอดขายน้อยกว่า 50 ตันต่อเดือน

2515

กำลังการผลิตขยายตัวเป็น 200-300 ตันต่อเดือน

2525

บริษัท ไทยรับเบอร์แอนด์ลาเท๊คซ จำกัด ในจังหวัดระยอง เพื่อทำการผลิตน้ำยางข้นธรรมชาติ

2526

บริษัท โอเรียนรับเบอร์ลาเท็คซ์ จำกัด ถูกตั้งขึ้น ซึ่งมีกำลังการผลิต 2,400 ตันต่อเดือน

2531

โรงงานเดิมถูกย้ายจากอำเภอคลองแงะ จังหวัดสงขลา ไปที่ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเปลี่ยนชื่อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแงะ เป็น บริษัท เอ็กซ์เซลรับเบอร์ จำกัด

2532

บริษัท ภูเก็ตลาเท็กซ์ จำกัด ถือกำเนิดขึ้นในจังหวัดพังงา กำลังการผลิต 1,400 ตันต่อเดือน

2533

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)"

ปัจจุบัน ไทยเท็คซ์กรุ๊ป ประกอบด้วยโรงงานน้ำยางข้น 8 แห่ง โรงงานยางแท่ง โรงงานเส้นด้ายยางยืด โรงงานผลิตที่นอนและหมอนยางพารา และสวนยางพารา

Page :  1   2

 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2549 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)